Kilka słów o mnie

Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, w ramach którego najpierw ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, uzyskując w 2008 roku tytuł zawodowy magistra prawa, a następnie ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie w zakresie prawa, bez składania egzaminu dyplomowego. Uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych nadal pozostaje moim marzeniem i celem do osiągnięcia.

Na studiach magisterskich działałem w ramach wolontariatu jako konsultant Biura Informacji Obywatelskiej (BIO) w Tomaszowie Lubelskim, funkcjonującego w ramach Stowarzyszenia "Czajnia" w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki zaufaniu Kolegów i Koleżanek Konsultantów, Władz Stowarzyszenia "Czajnia" oraz przy wsparciu Władz i Pracowników Wydziału, a także Władz Gmin Powiatu Tomaszowskiego: Bełżec, Jarczów, Krynice, Tarnawatka, Lubycza Królewska dane mi było pełnić funkcję koordynatora projektu "Pomagaj profesjonalnie", realizowanego w ramach Programu Obywatel i Prawo III Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Wspomniany projekt stanowił inicjatywę skierowaną do Mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, w ramach której studenci, działający w BIO dążyli do pozytywnego kreowania wizerunku organów władzy publicznej oraz pogłębiania świadomości prawnej Mieszkańców oraz ich aktywizacji w działaniach na rzecz ich Małych Ojczyzn.

Po studiach począwszy od 2008 r. podjąłem staż w jednej z częstochowskich kancelarii adwokackich, w której zostałem następnie zatrudniony i pracowałem najpierw jako prawnik, a od września 2014 r. do marca 2016 r. jako radca prawny.

Egzamin radcowski zdałem w 2014 r. i w tym też roku wpisany zostałem pod numerem OP-1151 na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.

Prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego w ramach działalności gospodarczej rozpocząłem dnia 5 sierpnia 2016 r. i mam nadzieję, że przy Państwa udziale będę w stanie długo w tej właśnie formie świadczyć pomoc prawną na najwyższym poziomie, przy pełnym poszanowaniu niezależności radcy prawnego.

W krótkim okresie czasu, bo zaledwie przez kwiecień 2016 r. miałem możliwość pełnić funkcję likwidatora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu, za co jestem wdzięczny Władzom Gminy i osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować. Było to zajęcie jakże odmienne od dotychczasowych, a przy tym pozwalające na sprawdzenie się w działaniu w trudnych warunkach, w tym pod presją czasu.

Udzielałem świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach utworzonych przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Starostwo Powiatowe w Lublińcu punktów konsultacyjnych: w 2017 r. w Gminie Dąbrowa Zielona, w 2018 w Boronowie i w Ciasnej, Jak Państwo widzicie działalność ta stanowiła pewien powrót do korzeni mojej aktywności jako prawnika w okresie studiów.

Z zamiłowania jestem administratywistą, czyli osobą która w szczególności upodobała sobie prawo administracyjne, związane z funkcjonowaniem organów władzy publicznej i w mojej ocenie najbliższe skórze każdego człowieka. Obok prawa administracyjnego wiele czasu poświęciłem również na zgłębianie zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych (zakładanie spółek oraz ich łączenie, dbanie o bieżące funkcjonowanie w zakresie przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów czy też przygotowywania spraw sądowych i administracyjnych) oraz z obsługą klienta indywidualnego w zakresie spraw cywilnych o zapłatę, spraw o stwierdzenie nabycia spadku, spraw o dział spadku, czy też spraw o podział majątku wspólnego byłych małżonków.

W zakresie zainteresowań osobistych uwielbiam literaturę, filmy i seriale o tematyce fantasy oraz science fiction. W przypadku fantasy zadziwia mnie zdolność ludzkiego umysłu do kreowania światów, zdarzeń i postaci w swym pięknie lub realizmie, a niejednokrotnie także złożoności nie ustępujących rzeczywistości. W odniesieniu do science fiction nigdy nie przestanie mnie zdumiewać to, jak myśl ludzka może w swym nowatorstwie trafnie przewidywać przyszłość, a w pewnym stopniu także ją ukierunkowywać, albowiem niewątpliwie wiele z wynalazków, które obecnie oglądają światło dzienne i nawet zdążyły się stać elementem naszej codzienności, pierwotnie było jedynie marzeniem, któremu nadano postać książki, czy scenariusza. W sferze osobistej znajduję również upodobanie w czytaniu literatury o tematyce filozoficznej oraz związanej z rozwojem osobistym, sądzę bowiem że pozwala ona na lepsze zrozumienie siebie, otaczającego świata i innych ludzi.