Do pobrania

Każdy plik należy pobrać, a następnie otworzyć za pomocą programu do otwierania plików w formacie Portable Document Format (pliki z rozszerzeniem ".pdf" na końcu ich nazwy - przykładowe programy to: Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader) lub Rich Text Format (pliki z rozszerzeniem ".rtf" na końcu ich nazwy - przykładowe programy to: Microsoft Office Word, Libre Office Writer). Po otwarciu pliku należy go wydrukować, odpowiednio wypełnić i podpisać. Pliki wniosków o przyznanie prawa pomocy można wypełnić przed wydrukowaniem.