Odnośniki do stron internetowych

Aktualne przepisy prawa:

 • Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - isap.sejm.gov.pl/
 • EUR-Lex - Baza aktów prawnych Uni Europejskiej - eur-lex.europa.eu/
 • United Nations Treaty Collection - Baza Traktatów ONZ - treaties.un.org/Pages/BasicSearch.aspx
 • Dzienniki urzędowe w wersji elektronicznej (Rady Ministrów, Ministrów, Urzędów Centralnych, Wojewódzkie) - www.dziennikiurzedowe.gov.pl/

  Orzeczenia sądowe:

 • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - orzeczenia.nsa.gov.pl/
 • Baza orzeczeń Sądu Najwyższego - www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza orzeczeń.aspx
 • Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych - orzeczenia.ms.gov.pl/

  Interpretacje:

 • Interpretacje ZUS - www.zus.pl/bip/default.asp?id=428
 • Interpretacje podatkowe - sip.mf.gov.pl/sip/
 • Opinie interpretacyjne GUS - dot. m.in. PKWiU, PKD - form.stat.gov.pl/precedensy/aspx/index.aspx

  Instytucje publiczne powołane do pomocy Obywatelom:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich - rpo.gov.pl/
 • Rzecznik Praw Dziecka - brpd.gov.pl/
 • Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl/
 • Rzecznik Praw Pacjenta - www.bpp.gov.pl/
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/
 •